Resenären


Träskulptur av Sven-Ingvar Johansson
RESENÄREN träskulptur av Sven-Ingvar Johansson

År 2019 utförde Trafikverket en större ombyggnad av järnvägsstationsområdet i Ystad och skulle även trädsäkra banvallen från nedfallande grenar och öka tågsäkerheten.

Ett stort askträd, hela 23 meter högt och en meter i diameter, stod för nära banvallen och behövde fällas.

Asken stod på privat mark och fastighetsägaren Lars Hansson tyckte att den mäktiga asken var värd ett bättre öde än bara att jämnas med marken och hade en idé om att skapa ett konstverk. Lokaltidningen Ystads Allehanda kontaktades, där han berättade om sina planer.


Flera tips kom in och valet föll på konstnären Sven-Ingvar Johansson, Osby.

Trafikverkets arborister fick i uppdrag att såga ner asken och ombads att lämna kvar en tre meter hög stubbe. Det skickliga arbetet med nedsågningen dokumenterades i en video:

Den kvarlämnade stubben kunde Sven-Ingvar arbeta med och forma till skulpturen Resenären. Se nedan det konstnärliga arbetet utföras med motorsåg.

Skulpturen RESENÄREN är skapad med endast motorsåg och stämjärn under tre dagar och färdigmålades slutligen 17 april 2020.